Drempelonderzoek ouders en leerlingen

Informatie voor ouders en leerlingen

Alleen basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en professionele bureaus kunnen het Drempelonderzoek afnemen. Omdat de toetsen niet (zoals bij de Doorstroomtoetsen) elk jaar opnieuw gemaakt worden, is het toetsmateriaal niet beschikbaar op deze site, het materiaal kan niet gekocht worden door particulieren.

Het is niet nodig en ook niet de bedoeling om te oefenen voor het Drempelonderzoek. Het Drempelonderzoek heeft in elke toets vragen opgenomen die beginnen op of zelfs onder het niveau van een leerling in groep 5 van de basisschool en ook vragen die voor een leerling in groep 8 heel pittig zijn.

Het Drempelonderzoek is een onafhankelijk didactisch onderzoek met de toetsen technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

Scoring van het Drempelonderzoek

De school kan helpen in de uitleg van de rapportage, zij hebben de handleiding en de school kan contact met ons opnemen. Op onze downloadpagina staat de leeswijzer voor bij de rapportage en de verantwoording die hoort bij de actuele normering. 

Uit het Drempelonderzoek komen meerdere uitslagen. We maken gebruik van verschillende normeringsschalen die binnen het basisonderwijs gebruikt worden. Zo is het mogelijk om de rapportage van het Drempelonderzoek naast uitslagen van een leerlingvolgsysteem of andere onderzoeken te leggen. In de leeswijzer leggen we de achtergrond van de resultaten uit.

Schoolverlatersadvies

Het Drempelonderzoek geeft op de rapportage een eenduidig leerwegadvies. Een basisschool kan het Drempelonderzoek als onafhankelijk gegeven gebruiken bij het opstellen van het schooladvies. Het schoolverlatersadvies van de school ontstaat op basis van de jarenlange bevindingen op de basisschool door bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem en het leerling profiel (zoals werkhouding, motivatie etc.). Het uiteindelijke schooladvies van de school kan hoger of lager zijn dan wat er op de rapportage van het Drempelonderzoek staat.

Zorgindicatie lwoo-pro

Het Drempelonderzoek wordt vaak ingezet als een onafhankelijk instrument voor het in kaart krijgen van leerlingenzorg. Het advies van het Drempelonderzoek kan gebruikt worden bij de aanmelding naar een vo-school en bij het aanvragen van zorgindicatie lwoo - pro. Vaak wordt het Drempelonderzoek afgenomen in combinatie met intelligentieonderzoek (NIO) en sociaal-emotioneel onderzoek.

Zwaaiende poppetjes