Drempelonderzoek voortgezet onderwijs

Hulp gevraagd! Normeringsonderzoek VO1

We zoeken voorgezet onderwijs scholen die het Drempelonderzoek willen afnemen in alle eerste en tweede klassen in de periode september-november. Met dit normeringsonderzoek kunnen we VO1 scholen beter ondersteunen in het plaatsen en de zorgvraag van leerlingen.

Drempelonderzoek in het voortgezet onderwijs

De afname van het Drempelonderzoek is in de afgelopen 20 jaar verschoven van september-oktober klas 1 naar begin groep 8 en meest recent naar eind groep 7. Toch wordt het Drempelonderzoek volop gebruikt binnen het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld als startmoment of controle van de eigen toelatingsprocedure. Ook leerlingen die komen van buiten NL, ISK of thuiszitters worden vaak getoetst met het Drempelonderzoek voor inzicht in didactisch presteren en zorgvraag.

Toetsen begin klas 1 pro t/m vwo

In de maanden september-november leggen voortgezet onderwijs scholen het Drempelonderzoek op tafel in klas 1. Meestal gebeurt dit bij de vmboklassen basis, kader of theoretisch. Bijvoorbeeld als startmoment voor de zorggroep en soms ter controle van de eigen toelatingsprocedure. Het Drempelonderzoek is een onafhankelijk startinstrument voor het inrichten van zorg bij het didactische onderwijs van een vo-school.

Toetsen leerlingen havo-vwo

Het Drempelonderzoek differentieert goed tussen havo-vwo leerlingen. Deze leerlingen moeten laten zien dat ze de basisschoollesstof beheersen. Vo-scholen kunnen het Drempelonderzoek inzetten voor een onafhankelijk gegeven of om inzicht te krijgen in het didactisch presteren van de havo-vwo (brug)klassen.

Toetsen van leerlingen vmbo

Vooral vo-scholen met praktijkonderwijs- en leerwegondersteuning starten al eerder met het inzichtelijk brengen van de zorggroep en vragen om een Drempelonderzoek bij de toelating of nodigen nieuw aangemelde leerlingen uit voor een toetsafname. Al vanaf half januari krijgen we de resultaten binnen van leerlingen die op deze wijze het Drempelonderzoek gemaakt hebben. Zo verkrijgt de vo-school een onafhankelijk en eenduidig overzicht van de didactische prestaties van de leerlingen. Dit inzicht kan goed gebruikt worden als startmoment van het opzetten van extra zorg in de eerste maanden van het schooljaar. Het wordt mogelijk om op verantwoorde wijze de leerlingen in te delen in leerwegen of klassen. Veel scholen gebruiken het Drempelonderzoek bij de nieuw-aangemelde leerlingen in combinatie met de NIO en met een van de instrumenten voor sociaal-emotionele problematiek. Op deze wijze is er zeer snel een compleet overzicht en heeft de school inzicht in de zorgbehoefte van de nieuw-aangemelde leerlingen.

Toetsen in het Praktijkonderwijs

Binnen het praktijkonderwijs wordt het Drempelonderzoek gebruikt als nulmeting in de eerste maanden in klas 1 en daarna nog eens eind klas 2 of zelfs klas 3. Dit omdat de praktijkschool leerling het didactisch niveau van de basisschool niet gemakkelijk ontgroeit en omdat in de eerste jaren er nog systematisch aandacht besteed wordt aan de basisvaardigheden. Op deze manier kan het resultaat van de inspanningen in kaart gebracht worden. Met het Drempelonderzoek kan binnen het portfolio van de leerling de leergroei zichtbaar gemaakt worden.

Zwaaiende poppetjes